Ansökan till högskola

Högskolestudier kan vara väldigt bra i det vardagliga livet likväl som i alla former av yrken, särskilt om du strävar efter ett särskilt jobb. Här hittar du information om hur du går tillväga för att söka till högskola/universitet och länkar till ansökningssidor för högskola och högskoleprov.

Steg för steg

  1. Skapa ett konto på Antagning.se
  2. Sök bland utbildningar och välj den/de du är intresserad av
  3. Gå vidare, där ska sortera utbildningarna i prioriteringsordning
  4. När du är nöjd, skicka in ansökan
  5. Du får en ansökningsbekräftelse till din angivna epostadress
    (Om något betyg/uppgift saknas behöver denna kompletteras)
  6. Du får besked på samma epostadress när ansökningsbeskedet har kommit
  7. Antagningsbeskedet har svarskrav, du skickar in det via Antagning.se

Kompletterande uppgifter

Du kan också behöver lämna in kompletterande uppgifter, t.ex. om du läser en kurs på gymnasienivå som krävs för att du ska vara behörig till en utbildning du sökt till. Du kan då lämna in betyget för kursen efter att anmälan har stängt. Kolla när Sista kompletteringsdag är.

Bra att tänka på

Ha koll på viktiga datum (för anmälan, högskoleprov, komplettering och svarsdag)
Ansök i god tid (både till utbildning och högskoleprov)
Se till att du har lämnat alla uppgifter som krävs

Högskoleprovet

Det skadar aldrig att göra högskoleprovet men det kan vara till stor hjälp då det ofta är många sökande till utbildningar. Alla har rätt att göra provet och resultatet är giltigt i 5 år. Avgiften för provet är 450 kr.
Tänk på att du behöver anmäla dig i god tid innan. I vanliga fall är det ett prov på hösten, på en söndag i slutet av oktober, och ett på våren, en lördag i början av april. Anmälningstiden är ca 2-3 veckor ungefär två månader innan provdatumet. I år, 2020, har det dock sett annorlunda ut p.g.a. rådande pandemi. Vårens prov ställdes in och inför höstens prov var det mycket diskussioner fram och tillbaka huruvida det skulle genomföras. I slutändan bestämdes det att ett provtillfälle skulle ges, men med begränsat antal platser. På grund av vändningarna fram och tillbaka var anmälningsperioden senare (25 september till 1 oktober). Provdatumet var 25 oktober.

För att kompensera kommer det att vara två prov våren 2021. Preliminärt är det sagt att ett prov kommer vara i februari och ett i maj. Höstens prov är preliminärt satt till 24 oktober. Inga datum för anmälningsperioden är bestämda ännu. Vi uppdaterar när vi vet mer.

Förberedelser inför högskoleprovet

Inför högskoleprovet kan det vara bra att läsa på, både studera och ta reda på hur provet fungerar, för att vara så bra förberedd som möjligt. På studera.nu finns det mycket bra information om högskoleprovet och framför allt gamla prov som kan vara bra att öva på. Se länkar nedan.

Antagning.se

Ansökan till program och kurser på höskola/universitet kan du göra på antagning.se. Du behöver skaffa ett konto då det krävs att du är inloggad för att du ska kunna söka till utbildningarna.
På Antagning finns alla utbildningar som erbjuds på högskolor/universitet i Sverige, både fristående kurser och program. Du kan också hitta viktiga datum, vilket kan vara bra att kolla om du funderar på att studera så du vet när nästa ansökningsperiod börjar och slutar.

Information om kurser/program

Alla skolor har informationssidor om sina utbildningar, på dessa informationssidor finns det en hel del bra information. Du hittar bl.a. studieperiod (när utbildningen börjar och slutar), vilka böcker man ska läsa på kursen, vad man lär sig och kan arbeta med efter att ha gått utbildningen osv.
Om du är intresserad av en särskild utbildning men inte inte vet vilken/vilka skolor som har den kan du söka på Google eller på Antagning och klicka dig vidare till skolans informationssida från alternativen som kommer upp i listan.

Terminer

En termin med heltidsstudier är 30 hp.
Höstterminen, som oftast börjar vecka 35 och slutar vecka 2 (för utbildningsveckor för en särskild utbildning kolla skolans hemsida), de flesta program startar under höstterminen.
Vårterminen, som oftast börjar vecka 3 och slutar vecka 22.
Det finns också sommarkurser, sommarperioden är hälften så lång som de vanliga terminerna.

Ansöka om CSN

Som student (som studerar på minst 50%) kan du ansöka om studiemedel från CSN. Du kan antingen ansöka om endast studiebidrag eller bidrag och lån. För båda varianterna kan du söka upp till 100% studiemedel men det går också att söka en lägre procent, t.ex. om du inte vill ta fullt lån eller har tänkt jobba  under studietiden och därför bara vill ha 75% eller 50% av studiestödet.

Om man studerar mindre än 50% eller har passerat 56 år har man inte rätt till studiemedel, rätten att lån begränsas också från 47 års ålder. Mer information om detta och andra krav gällande studiemedel, samt studiestöd (studiemedel för arbetslösa) finns på CSNs hemsida.

När man har studiemedel finns en begränsning för hur mycket man får tjäna (utöver CSN) per termin. Om man har 100% studiemedel under 20 veckor får man år 2017 tjäna 86782 kr per kalenderhalvår (sk. fribelopp). Om man studerar kortare tid, deltid eller väljer att inte ta fullt CSN får man tjäna mer. Detta kan vara bra att ha i åtanke särkilt gällande höstterminen om man sommarjobbat. Eftersom fribeloppet avser ett kalenderhalvår så räknas lön som betalas ut i juli och augusti in i fribeloppet, även om man inte studerat då. Även andra inkomster kan räknas in i fribeloppet, t.ex. vissa försäljningar av värdepapper eller bostad. Det kan därför vara bra att undersöka detta hos CSN för att undvika att bli återbetalningsskyldig.

Läsa på högskola

Det skiljer sig alltså lite från grundskolan, då höstterminen avslutas innan jul och det sedan är ett juluppehåll innan vårterminen börjar. På högskola ges inget juluppehåll. Vissa lärare planerar så att inlämningar och prov inte hamnar i direkt anslutning till jul och nyår, men kan vara bra att förbereda sig på att behöva studera under julhelgen. Det kan också vara en god idé att planera och vara ute i god tid redan i början av kursen om du vill kunna vara mer ledig under jul- och nyårshelgerna.

Länkar för mer information samt för att ansöka till högskola

Antagning

Information om högskoleprovet

Övning – Gamla högskoleprov