Så gör du hindersprövning inför vigsel

Är det dags att göra slag i saken och gänga er men ni är osäkra på vilka förberedelser som krävs? Här finns information om hur du ansöker om hindersprövning, som krävs för att gifta sig i Sverige.

Hindersprövning steg för steg

 1. Skicka in ansökan om hindersprövning (för blankett se länk nedan)
 2. Skicka in blankett om namnval i samband med vigseln (se länk nedan
 3. Lämna vigselintyg och intyg om hindersprövning till vigselförrättaren

Dokument som krävs inför vigseln

 • Intyg om hindersprövning
 • Vigselintyg

Intygen utfärdas av Skatteverket och ni ansöker om dessa genom att fylla i och skicka in en blankett för hindersprövning till Skatteverket. Blanketten finns gratis på Skatteverkets hemsida (se länk längre ned på denna sida).

Hindersprövningen avser att kontrollera att det inte finns något hinder för makarna att gifta sig, det vill säga att

 • Båda makar är över 18 år
 • Makarna inte är nära släkt med varandra
 • Ingen av makarna redan är gift

När Skatteverket tagit emot ansökan om hindersprövning granskar de ansökan och skickar sedan ut de två intygen – intyg och hindersprövning och vigselintyg. Dessa intyg ska lämnas till vigselförrättaren i god tid innan vigseln. Efter vigseln fyller vigselförrättaren i intygen och skickar tillbaka dem till Skatteverket. Först när Skatteverket tagit emot intygen registreras vigseln i deras register.

Dokument som kan läggas till

 • Äktenskapsförord
 • Testamente

Dessa dokument är inget krav för hindersprövningen eller för att kunna genomföra vigseln och få den registrerad. Däremot är det handlingar som kan vara ett bra komplement beroende på situation.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är något som kanske är mest omtalat på tv, i synnerhet i amerikanska filmer och serier. Det finns dock även i Sverige och det kan vara en trygghet. En vanlig situation kan vara att ena eller båda parter har egendom som de vill ska stanna inom sin släkt eller av annan anledning säkerställa att man får behålla egendomen vid en bodelning. Detta innebär inte att man tror eller vill att förhållandet ska gå i stöpet. Däremot vet man aldrig vad som kommer hända. Därför är det alltid bättre att lösa denna typ av frågor när man är sams. På så vis undviker man onödiga konflikter senare.

Skatteverkets handläggningstid

Skatteverkets handläggningstid för utfärdandet av intygen är ungefär två veckor, men det kan ta längre tid om de har många ärenden (exempelvis under våren och försommaren då många skickar in ansökningar hindersprövning). Det är därför bra att vara ute i god tid.

Intygens giltighetstid är 4 månader

Man bör därför inte skicka in ansökan allt för lång tid innan planerat vigseldatum. Skulle intygen bli för gamla behöver ni skicka in en ny ansökan om hindersprövning.

Köpa hindersprövning

Det finns företag som erbjuder att förbereda ansökningarna mot en avgift. Avgiften avser deras arbete, inte dokumenten då dessa är gratis via Skatteverket. Det är alltså samma dokument som du själv kan skriva ut via Skatteverkets hemsida. Enda skillnaden är att du fyller i dem online och företaget skickar papperen till dig med ett frankerat och adresserat kuvert. Om man har en skrivare hemma eller på jobbet tar det alltså något längre tid att anlita ett företag som skickar hem papperen per post, p.g.a. den extra postgången.

Om man väljer att anlita ett sådant företag bör man ha i åtanke att man själv är ansvarig för att uppgifterna i ansökningarna är korrekta. Det är därför viktigt att kontrollera uppgifterna innan man signerar något. Granska namnvalen noga så att inte fel namnval skickas till Skatteverket, det kan vara svårt att ändra senare. Företaget tar alltså, oftast, inte ansvar om uppgifterna är fel och de kan heller inte åtgärda detta. Eftersom de inte är en del av Skatteverket eller någon annan myndighet har de inte mer möjlighet att kontrollera eller fixa fel än vad du själv har.

Vigsel utomlands

Proceduren för att gifta sig utomlands skiljer något beroende på om man väljer att vigas inför en svensk eller utländsk myndighet.

Man kan inte vigas inför en svensk myndighet överallt då vigseln kan genomföras av Svenska kyrkan, vissa svenska konsulat och svenska ambassader. För att ta reda på vilka ambassader och konsulat som utför vigslar kan ni kontakta utrikesdepartementet, för information om vart Svenska kyrkan utför vigslar kan ni vända er till Svenska kyrkan. I detta fall är krävs samma intyg som i Sverige, dvs intyg om hindersprövning och vigselintyg. Ni behöver alltså skicka in en ansökan om hindersprövning och ta med intygen till vigselförrättaren utomlands.

Om man ska vigas inför en utländsk myndighet behöver man kontakta myndigheten i det aktuella landet för att få veta vilka dokument som krävs. Detta är inte något som t.ex. Skatteverket vet utan man behöver vända sig till den utländska myndigheten.

För att registrera vigseln i Sverige behöver ni sedan skicka in bevis om att vigseln ägt rum i form av en vidimerad kopia av vigselhandlingen till Skatteverket. Om någon av er inte är svensk medborgare bör även en kopia av denna personens pass visas upp i tillsammans med kopian av vigselhandlingen. Skatteverket granskar sedan vigselhandlingen och om de bedömer vigseln som giltig registreras ni som gifta i Sveriges folkbokföring.

Efternamn efter vigseln

Om en av er eller båda vill byta/lägga till ett namn behöver ni skicka in en blankett för val av efternamn. Om man inte skickar in en blanketten behåller båda makarna de efternamn som de hade innan vigseln. Det går också att byta efternamn senare under äktenskapet om man önskar.

Bra att ha i åtanke

 • Med denna blankett kan ni endast välja era befintliga namn.
 • Förr kunde man endast ta ett namn som efternamn, det andra efternamnet blev då ett mellannamn. Denna regel har nu, sedan 2017, ändrats så man kan välja att ha två efternamn.
 • Om en av er har två efternamn sedan tidigare kan ni inte välja att ta båda av dessa namn i kombination med den andra makens efternamn, då det blir tre efternamn (se exempel nedan)

När man har flera efternamn

Love Jonsson och Kim Lind Andersson (som innan vigseln har två efternamn) ska gifta sig, då kan de ta någon av följande namnkombinationer (med eller utan bindestreck)

 1. Jonsson
 2. Lind Andersson
 3. Jonsson Lind
 4. Jonsson Andersson
 5. Andersson Jonsson
 6. Lind Jonsson

Namnbyte

Om ni önskar ha ett gemensamt efternamn men inte vill ha något av era befintliga efternamn finns några olika alternativ.

 1. Ni kan ta något av era föräldrars namn. Detta går att ansöka om gratis via Skatteverket.
 2. Ni kan välja att ta ett efternamn från längre tillbaka i släkten. Namnet behöver då ha funnits i släkten i rakt uppåtstigande led i minst två generationer. Namnet måste också ha funnits i släkten under de senaste fyra generationerna bakåt i tiden. Skatteverkets ansökningsavgift för detta är 1800 kr.
 3. Ni kan ansöka om ett nybildat namn. Det finns flera regler som namnet behöver uppfylla, t.ex. får det inte väcka anstöt hos någon och får inte kunna förväxlas med någon annan persons efternamn. Kriterier som namnet måste uppfylla finns på Skatteverkets hemsida. Skatteverkets ansökningsavgift för denna ändring är 1800 kr.
 4. Ni kan byta till ett befintligt efternamn, om fler än 2000 personer har efternamnet för då är namnet inte namnskyddat. Regler för vilka namn man får välja finns på Skatteverkets hemsida. Skatteverkets ansökningsavgift för denna ändring är 1800 kr.

Förnamnsbyte

Vissa vill byta förnamn ”i samma veva” när de ändå ska byta efternamn. Det är en god tanke, men det är olika blanketter för efternamnsbyte och förnamnsbyte. Med det sagt kan man ändå göra förnamnsbyte samtidigt, det är bara att man får skicka in en annan blankett gällande förnamnen. Om man tänkt byte/lägga till/ta bort förnamn eller andranamn finns det en fördel med att göra det i samband med efternamnsbyte. Detta för att man behöver ansöka om ett nytt pass när man bytt namn. Genom att byta namn vid ett tillfälle, även om bytena inte går igenom exakt samtidigt, så behöver man bara ansöka om nytt pass med sina nya namn en gång.

Länkar till Skatteverkets hemsida för mer information och blanketter

Information och blanketter för hindersprövning

Att gifta sig utomlands

Information och blanketter för namnbyte