Skilsmässa

Skilsmässa är oftast en jobbig process på många sätt, särskilt känslomässigt. Nedan finner du information för att göra pappersarbetet och det byråkratiska lättare, den biten behöver faktiskt inte vara så besvärlig som man tror.

Skilsmässa steg för steg

 1. Skriv ut skilsmässoansökan
 2. Beställ personbevis via SKV
 3. Skicka skilsmässohandlingarna till din tingsrätt

  Vid betänketid

 4. Skicka med särlevnadsityg eller skicka in fullföljd efter betänketiden

En skilsmässa (äktenskapsskillnad) hanteras lite olika beroende på situation, mer utförliga förklaringar för varje situation finns längre ned på sidan. Längst ned hittar du länkar till de myndigheters hemsidor där dokumenten går att hämta/beställa gratis. Dokumenten är gratis men för att ansöka om skilsmässa behöver man betala tingsrättens ansökningsavgift, som är 900 kr.

Dokument som behövs

 • Skilsmässoansökan (se längre ned vilken sort som krävs för din/er situation)
 • Personbevis (beställs gratis på Skatteverkets hemsida)

Vid situationer som kräver betänketid

 • Fullföljd (för att slutföra skilsmässa med betänketid)
  eller
 • Särlevnadsintyg (aktuellt om man varit separerad två år eller mer)

Köpa skilsmässopapper

Det finns företag som erbjuder att leverera dessa dokument ifyllda mot betalning. Själva handlingarna kan man själv skriva ut gratis, de tar alltså betalt för att fylla i papperen eller ge instruktioner hur man fyller i dem och skicka hem dokumenten till dig. Priset kan skilja beroende på företag och vilken typ av handlingar man önskar, men från ca 500 kr till närmare 1500 kr för en uppsättning skilsmässohandlingar. Dessa företag kommer ofta upp som första resultat i Google om man söker på t.ex. Skilsmässa för att de köpt annonsplatser för vissa sökord i Google.

Om du vill köpa skilsmässohandlingar

Vill man använda sig av en sådan tjänst kan man söka på t.ex. Skilsmässa i Google. Men man bör ha i åtanke att dessa företag tar betalt för dokument som är gratis och man behöver ändå betala tingsrättens avgift på 900 kr, den avgiften ingår alltså inte i priset som visas på företagens webbsidor. Man bör också vara noga med att kontrollera så att uppgifterna stämmer då det är du som skickar in skilsmässohandlingarna som är ansvarig för att uppgifterna stämmer. Företaget som levererat handlingarna har inte något ansvar om någon uppgift på skilsmässohandlingarna inte skulle vara korrekt.

Olika situationer

 1. Gemensam skilsmässa
  a) utan barn
  b) med barn (betänketid)
 2. Skilsmässa, ej överens
  a) utan barn (betänketid)
  b) med barn (betänketid)

Avgift

Oavsett situation är tingsrättens ansökningsavgift 900 kr, denna måste betalas till den tingsrätt du tillhör för att skilsmässoansökan ska börja behandlas.

Gemensam skilsmässa

Om ni är överens om att skiljas ska ni använda blanketter för ”Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad” (se länk nedan). Då detta är en gemensam ansökan behöver ni båda skriva under handlingarna och båda ska skicka med ett personbevis (som beställs gratis från Skatteverket) tillsammans med skilsmässohandlingarna.

Utan barn

Om ni inte har hemmaboende barn som är 16 år eller yngre kan tingsrätten ge besked om er ansökan så snart som möjligt, vilket ofta innebär inom 1-2 månader beroende på hur många ärenden tingsrätten har för tillfället. Ni kan dock välja att ha betänketid om ni så önskar, det finns kryssrutor för detta på skilsmässoansökan.

Med barn

Om ni har hemmavarande barn under 16 år krävs betänketid, oavsett om det är era gemensamma barn eller ena partens barn från ett tidigare förhållande. Om man varit separerade i två år eller mer och kan intyga det med särlevnadsintyg kan man dock slippa betänketiden.

Skilsmässa ej överens

Ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad

I Sverige behöver man inte vara överens om att skiljas. Det räcker med att ena parten vill ansöka om skilsmässa. Man använder sig då av handlingar som heter ” Ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad”. Dessa handlingar behöver endast ena parten fylla i och skriva under samt skicka med personbevis.

På skilsmässohandlingarna finns rutor för att fylla i din parters kontaktuppgifter. Om du inte har dennes kontaktuppgifter kan du lämna dessa fält tomma, men då din partner behöver få vetskap om skilsmässoansökan är risken att tingsrätten kommer kontakta dig för kompletterande uppgifter. Det kan innebära att skilsmässoansökan drar ut på tiden. Det är därför bra om du fyller i så utförliga kontaktuppgifter till din partner som möjligt.

Vid separat boende i över två år

När bara ena parten önskar ansöka om skilsmässa krävs betänketid. Om man varit separerade i två år eller mer och kan intyga det med särlevnadsintyg kan man dock slippa betänketiden.

Betänketid

Betänketid innebär, precis som det låter, att ni får extra tid att överväga beslutet som skilsmässa. Vissa ansökningar kräver betänketid men även i de fall när det inte krävs kan ni välja att lägga till det om ni inte är helt säkra på att ni vill skiljas. Om situationen kräver betänketid men man har levt isär i minst två år kan man ansöka om skilsmässa utan betänketid även om man är oense och/eller har barn under 16 år. Man behöver då skicka med särlevnadsintyg eller ett utdrag från folkbokföringen tillsammans med skilsmässohandlingarna.

Särlevnadsintyg

Om man varit separerad i minst två år kan man slippa betänketiden även om man ansöker om skilsmässa som vanligtvis kräver betänketid. För att bevisa separationen behöver ett särlevnadsintyg skickas med skilsmässoansökan. Om ni har varit folkbokförda på separata adresser i minst två år kan ni styrka särlevnaden med ett utdrag från folkbokföringsregistret, det går att beställa via Skatteverket. En annan variant av särlevnadsintyg är att två vittnen, vilket ska vara två personer som känner er väl, styrker att ni har varit separerade. På dokumentet kan ni skriva särlevnadsintyg, hur länge ni varit separerade, er relationen till vittnena samt vittnenas namn kontaktuppgifter och signaturer.

Varför särlevnadsintyg?

Särlevnadsintyget syfte är att paret ska slippa betänketid. Betänketiden är till för att man inte ska ta ett förhastat beslut. I synnerhet när man har barn eller inte är överens om skilsmässoansökan. Därför behöver man vänta i 6 månader för att skilsmässan ska kunna gå igenom. Men om man redan bott isär i minst två år påvisar det att beslutet inte är förhastat. Så för att personer som levt isär inte ska behöva vänta på skilsmässobeslut längre än nödvändigt finns möjligheten att använda särlevnadsintyg.

Efter betänketiden

När tingsrätten tagit emot er skilsmässoansökan kommer de att skicka ett meddelande med målnummer samt vilket datum betänketiden startar. Betänketiden är 6 månader, om du/ni fortfarande vill skiljas efter att betänketiden passerat behöver du/ni meddela tingsrätten om detta genom att skicka in en fullföljd till tingsrätten. Fullföljden måste skickas till tingsrätten inom 12 månader efter betänketidens början. Om du/ni inte skickar in fullföljden 12 månader efter betänketidens början avskrivs ärendet, dvs skilsmässoansökan avslutas och ni fortsätter att vara gifta. Om du/ni vill skiljas efter att ärendet avskrivits måste en ny skilsmässoansökan skickas in och ansökningsavgiften, på 900 kr, betalas igen. Det är därför viktigt att inte glömma att skicka in fullföljden i inom 12 månader om man vill skiljas.

Fullföljd

En fullföljd ska skickas in till tingsrätten om ni fortfarande vill skiljas när betänketiden har passerat. Det finns en särskild blankett för fullföljd som går att skriva ut via Sveriges domstolars webbsida, se länk nedan.

Vilken tingsrätt som ska behandla din/er skilsmässoansökan beror på vilken kommun du tillhör. Om du är osäker finns en länk nedan för att söka reda på vilken tingsrätt du ska skicka ansökan till. Där hittar ni adress till tingsrätten samt övriga kontaktuppgifter ifall du/ni är osäker på något.

Varför fullföljd?

Att man behöver skicka in en fullföljd är för att undvika förhastade beslut. Den syftar till att makarna ska ha tid att tänka igenom, känna efter och utvärdera beslutet. Under dessa 6 månaders betänketid kommer vissa fram till att de inte vill skiljas. De kan då bara låta bli att skicka in fullföljden. Vill man fortfarande skiljas efter betänketidens slut är man förhoppningsvis mer säker i sitt beslut. Då är det viktigt att se till att skicka in fullföljden i god tid. Man har 1 år på sig från att skilsmässoansökan behandlats. Väntar man längre än så med att skicka in fullföljden måste man skicka in en ny skilsmässoansökan.

Bodelning

När man skiljer sig ska man också göra en bodelning (som båda ska skriva under). Man skickar först in skilsmässoansökan och sedan gör man bodelningen. Det finns egentligen ingen standard för hur ett bodelningsavtal ska se ut och det går bra att skriva den själv. Känner man sig osäker finns det också företag som säljer bodelningsavtal. Vissa erbjuder avtal för flera olika situationer, inte bara vid skilsmässa utan även vid samboskap och om en make eller maka går bort.

Vill man kan man sedan registrera bodelningen hos Skatteverket, vilket kostar 275 kr. Man kan också göra en bodelning och behålla den själv, det viktiga är att det finns nerskrivet och är undertecknat av båda. Mer information om bodelning och att registrera den hos Skatteverket finns på Skatteverkets hemsida, se länk nedan.

Varför ska man göra en bodelning?

Vissa tycker att det känns onödigt eller för jobbigt att göra en bodelning. Några tycker att det är onödigt för att man är överens och delar upp ägodelar, boende och sparande utan problem. Andra är absolut inte överens och det leder bara till massor med bråk när man ska försöka dela upp ägodelarna. Kanske ger ena eller båda parterna till sist upp och tänker att man får ta det senare.

Oavsett anledning kan det skapa problem längre fram om man inte gjort en bodelning. Man kan t.ex. behöva få ett godkännande från sin f.d. make/maka om man ska köpa eller sälja en fastighet. Även fast man varit skilda ett bra tag och man kanske inte har någon kontakt längre. Detta kan vara krångligt nog om man är överens för att inte tala om situationen om man inte är överens. Risken finns också att även om man avslutat äktenskapet som vänner kan det ändras över tid. Det skapar helt enkelt onödigt krångel och besvär, det är bättre att bara göra bodelningen på en gång när man skiljer sig.

Juridisk hjälp – bodelningsförrättare

Om man inte är överens kan det förvisso vara mycket svårare att få till en bodelning men ack så mycket viktigare också. Om man verkligen inte kan komma överens kan man ta hjälp av en jurist. Juristhjälp är inget som Skatteverket står för eller hjälper till med.

Man kan dock skicka in en ansökan om bodelningsförrättare till tingsrätten. Detta kan kosta en slant, så det är förstås bättre om man kan lösa det på egen hand, men det kan vara värt pengarna för att få hjälp att lösa uppdelningen. När man skickar in en ansökan till tingsrätten ska man betala en ansökningsavgift, på 900 kr. Om man redan har skickat in en skilsmässoansökan, som också kostar 900 kr i ansökningsavgift, behöver man inte betala en ny avgift för ansökan om bodelningsförrättare.

Pris för bodelningsförrättare

Bodelningsförrättaren ska naturligtvis få betalt för sin tid och kostnader, detta betalar makarna själva. Oftast delas betalansvaret mellan makarna så vardera make betalar hälften var. I vissa fall kan man ha rätt till ersättningsgaranti för bodelningsförrättare, vilket beviljas utifrån omständigheter och den sökandes ekonomiska situation och personliga situation. Om man får ersättningsgaranti beviljad betalas fem timmar av förrättarens arbete av allmänna medel. Man kan dock inte få rättshjälp för att betala en bodelningsförrättare. Mer information om bodelningsförrättare finns på domstolens hemsida, se länk nedan.

Sök vilken tingsrätt du ska skicka ansökan till

Beställ personbevis

Ansökan för gemensam skilsmässa

Skilsmässoansökan för ej överens

Blankett för fullföljd

Information om bodelning hos Skatteverket

Information om bodelning och bodelningsförrättare