Stöldanmälan

Om du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du gör en anmälan. För att brottet ska kunna klaras upp behöver du anmäla det, detta kan också förhindra framtida brott.

Steg för steg
Kontakta polisen (se kontaktsätt nedan)
Gör anmälan (kom ihåg att anmäla till försäkringsbolaget också)
Du kommer sedan att bli kallad till förhör
En förundersökning sätts igång

Att göra en stöldanmälan

Vad är stöld?

Det är när någon tar någon av dina ägodelar (exempelvis cykel, bil eller mobiltelefon) utan lov.

Om du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du gör en anmälan. För att brottet ska kunna klaras upp behöver du anmäla det, detta kan också förhindra framtida brott. Längre ned på sidan finns en lista på saker som kan vara bra att tänka på om du har blivit utsatt för brott.

En polisanmälan av stöld kan du göra på något av följande sätt

  • På en polisstation (du hitta närmsta polisstation på polisens hemsida)
  • Via telefon (telefonnummer 114 14)
  • Via internet (om du har skyddad identitet ska du inte göra en anmälan via internet)
  • Är ärendet akut kan du ringa 112, men det gäller endast nödsituationer.

Vid en anmälan av brott behöver du alltid lämna dina personuppgifter, oavsett om du gör anmälan via internet, telefon eller på en polisstation. Om du själv inte har möjlighet, eller av annan anledning inte kan anmäla stölden själv kan du be någon som du litar på att anmäla brottet. I detta fall måste bådas personuppgifter lämnas (d.v.s. för både för dig som har utsatts för brottet och förtroendepersonen).

För information om annan polisanmälan klicka här.

Internetanmälan

För att det ska vara lättare att anmäla stöld, förlust, inbrott och inbrottsförsök kan man nu anmäla dessa brott via internet (se länkar för internetanmälan nedan).
Om du gör en anmälan via internet skickas en digital bekräftelse till den e-post som du anger vid anmälan. Du kommer sedan att få en kopia av bekräftelsen hem per post.

Ändra en anmälan:
Om du vill ändra något i en ursprungsanmälan behöver du uppge ärendenumret på din anmälan. Ändringen kan du göra genom att kontakta polisen via telefon (114 14), uppsöka en polisstation eller via internet – om du har gjort anmälan via internet.

Stöldanmälan av cykel/moped

När du anmäler en stulen cykel är det bra om du har tillgång till följande uppgifter

  • Ramnummer eller annan märkning på cykeln
  • Cykelmärke
  • Vilken typ av cykel det är (mountainbike, dam, barn, herr osv)
  • Färg på cykeln
  • Var cykeln olåst eller låst när det försvann
  • Eventuell annan information om eller beskrivning av cykeln

Tänk på att anmäla cykelstölden hos ditt försäkringsbolag. Det är bra att kolla med ditt försäkringsbolag redan innan tjuven är framme vad som gäller för dig och din försäkring så att du inte får en otrevlig överraskning om din cykel/moped blir stulen.

Ramnumret är även bra att kunna för att lättare kunna hämta ut cykeln. Polisen får in många cyklar och kan man uppge ramnumret kan gå betydligt smidigare att få ut sin cykel.

Tänk på att ha ett godkänt lås, detta minskar risken för stöld avsevärt (naturligtvis under förutsättning att du alltid använder låset). Tänk också på att inte lämna tillbehör exemplevis en cykelkorg olåst.

Stöldanmälan av mobiltelefon

Om du förlorat din mobiltelefon, men inte blivit bestulen, kan anmäla det som en förlust. Många försäkringsbolag kräver också att men gör en förlustanmälan. Både stöldanmälan och förlustanmälan kan göras på en polisstation, via telefon (114 14) eller internet. Förutom dina kontaktuppgifter bör du kunna uppge telefonens IMEI-nummer (telefonens 15-siffriga ”personnummer”). IMEI-numret står på kvittot och/eller telefonens kartong.

Om du inte kan din telefons IMEI-nummer och inte har kvar kvitto/kartong bör du skriva upp det för att kunna uppge det vid ev. förlust/stöld. Du får fram det genom att slå *#06#, då visas IMEI-numret på displayen.

Tänk på

Att spärra telefonen. Polisen spärrar varken telefonen eller SIM-kortet.
Att kontakta ditt försäkringsbolag.

Att tänka på vid stöld av fordon

– Anmäl så snart som möjligt – du bör då kunna uppge fordonets registreringsnummer
– Fordonet måste alltid vara försäkrat, även om det blivit stulet (undantaget är avställda fordon)

Om registreringsskylten förlorats eller blivit stulen måste den ersättas snarast, antingen av en ny eller en provisorisk skylt. Det är fordonsägarens ansvar att beställa en ny skylt av Transportstyrelsen. Provisoriska skyltar utfärdas på vissa polisstationer, för att få veta vilka och vart de finns kan man ringa 114 14.

Länkar till internatanmälan

Stöld av fordon

Stöld, förlust, inbrott, inbrottsförsök

Kontokortbedrägeri